Seleccionar página
Teño que modificar unha  máquina, que debo facer videostreaming issga eventos

Data do webinar:

22 setembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Na túa empresa cambiaron as necesidades de produción e é necesario modificar algunha das máquinas para alcanzar esas novas demandas?

Hai máquinas que contando ou non con marcado CE presentan perigos para o persoal traballador durante o seu uso?

Antes de facer nada vos propoñemos esta xornada, realizada en colaboración con FREMAP, na que trataremos, entre outras cuestións, conceptos como a modificación substancial das maquinas e as responsabilidades que isto pode conlevar, dando resposta a moitas dúbidas que poidan xurdir ao acometer un proxecto deste tipo e evitando que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.

k

Proceso de inscrición pechado.