Seleccionar página
Saúde e teletraballo

Saúde e teletraballo

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

28 abril 2022

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Webinar realizado en colaboración con Asepeyo. O traballo a distancia leva consigo importantes beneficios como a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a redución e aforro de custos, o aumento da produtividade e racionalización de horarios, a atracción e retención do talento ou a redución do absentismo.

Con todo, tamén pode afectarlle á saúde musculoesquelética ou mental debido aos longos períodos de traballo con pantallas de visualización, o illamento, unha maior inactividade física, os límites difusos entre traballo remunerado e vida privada ou o estrés.

O establecemento do traballo a distancia propiciou a necesidade de improvisar en moitos fogares esta modalidade sen os recursos, organización e soporte idóneos, polo que a xestión da prevención de riscos laborais debe axustarse a esta situación e toma especial importancia a necesidade de promover as boas prácticas preventivas nesta situación.

Ademais, implantar un protocolo de teletraballo pode ser unha ferramenta eficaz para a xestión da maternidade e/ou para unha adaptación ao posto de traballo coa reincorporación laboral logo dunha baixa prolongada por motivos de saúde.

k

Proceso de inscrición pechado.

Xestión do risco durante o embarazo e a lactación

Xestión do risco durante o embarazo e a lactación

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

5 abril 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Este primeiro webinar, que forma  parte da programación formativa do ISSGA para o ano 2022 e realizado en colaboración con Ibermutua, imos dedicalo á xestión do risco durante o embarazo e a lactación.

Nel analizaremos o marco normativo que o regula, o procedemento que se debe seguir na súa tramitación así como os riscos laborais e clínicos  e os diferentes axentes que interveñen: físicos, ergonómicos, químicos,  biolóxicos e psicosociais.

Para rematar haberá unha mesa redonda na que os axentes sociais nos darán a súa visión dende un punto de técnico deste tema.

k

Proceso de inscrición pechado.