Seleccionar página
Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

23 novembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Os conflitos son frecuentes entre as persoas que comparten tempo e espazo. As causas e, en gran parte, a formas de resolvelos, marcan a diferenza dos resultados. Durante esta xornada técnica, na que contamos coa participación de Fremap, veremos algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como a forma de afrontalos con maiores garantías de éxito.

Hai habilidades comunicativas innatas, pero moitas das que se requiren no ambiente laboral pódense aprender, practicar e perfeccionar. Desenvolvelas axudaranos a mellorar as interaccións, o valor como profesionais, o clima laboral e a produtividade empresarial.

k

Proceso de inscrición pechado.

Xestión do estrés

Xestión do estrés

Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

10 novembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Nos últimos anos as estatísticas viñeron reflectindo a crecente importancia do estrés e as súas consecuencias no ámbito laboral ata chegar a ser actualmente a segunda causa de perda de saúde entre os traballadores en toda Europa.

Recoñecer os primeiros síntomas de estrés e identificar as súas causas, así como saber aplicar as estratexias de afrontamento máis adecuadas, pode axudar ao persoal traballador para xestionar correctamente as situacións de estrés no traballo e previr así os seus posibles efectos na saúde.

Este webinar, realizado en colaboración con MC MUTUAL, ten como obxectivos:

  • Definir o estrés e aprender a recoñecer os seus síntomas
  •  Coñecer cales son as causas específicas da tensión no traballo
  •  Coñecer estratexias organizativas e individuais e recursos para facer fronte á tensión no traballo

 

k

Proceso de inscrición pechado.

Adaptación de postos de traballo

Adaptación de postos de traballo

Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

27 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A adaptación dos postos de traballo ás capacidades dos traballadores que os ocupan para evitar ou minimizar os danos para a saúde é un dos principios fundamentais da prevención de riscos laborais.

Esta adaptación consiste en adaptar o contorno de traballo ás características das persoas, tendo en conta as súas capacidades, aptitudes e posibles limitacións.

Neste webinar, realizado en colaboración con Ibermutua, abordaremos as cuestións relacionadas con este tema: definicións e conceptos, marco normativo, procedementos e exemplos prácticos.

k

Proceso de inscrición pechado.

Realidade virtual e PRL

Realidade virtual e PRL

Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

24 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Nos derradeiros anos a tecnoloxía de realidade virtual experimentou un gran avance, con experiencias máis inmersivas que poñen ao usuario no centro da acción.

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con Asepeyo, analizaremos a aplicación desta ferramenta ao ámbito da prevención e riscos laborais que nos permita, a través da sensibilización, mellorar procesos, reducir a sinistralidade e acadar contornos laborais máis saudables.

k

Proceso de inscrición pechado.

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Webinar_IA_Biomecánica

Data do webinar:

4 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración co Instituto de Biomecánica (IBV), buscamos xerar ferramentas para mellorar os procesos de deseño de produtos e servizos baseados na interacción coa persoa, combinando o modelado biomecánico e a intelixencia artificial para converter a caracterización biomecánica nun proceso máis eficiente e áxil.

A súa aplicación será de gran utilidade na avaliación e deseño de postos de traballo, desde o punto de vista da ergonomía, e na mellora da calidade asistencial e a xestión de recursos no ámbito sociosanitario e clínico naqueles procesos nos que a valoración funcional é clave.

k

Proceso de inscrición pechado.