Seleccionar página
Webinar ISSGA Covid

Data do webinar:

23 setembro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A maneira de afrontar as situacións de violencia e acoso laboral que poidan darse nas organizacións tenden a adoptar enfoques máis preventivos e integradores, actuando ante calquera tipo de condutas conflitivas, irregulares ou inapropiadas que poidan comportar certo grao de violencia no traballo.

Este webinar, realizado en colaboración con McMutual,  ten por obxectivo ofrecer recomendacións prácticas para a elaboración de protocolos de resolución de conflitos para a prevención do acoso e a violencia laboral desde un enfoque preventivo.

k

Proceso de inscrición pechado.