Seleccionar página
Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

5 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Na sociedade española o consumo de alcol forma parte da nosa cultura e está presente en moitos momentos da nosa vida social. Estes consumos, así como o doutras drogas, teñen repercusións negativas a nivel persoal, social e por suposto laboral. É necesario que desde a empresa dispóñase dun marco de actuación para poder contextualizar as diferentes actuacións a levar a cabo en relación ao consumo de substancias psicoactivas. É importante implantar programas que preveñan os seus consumos, redúzanos e mesmo axuden ás persoas traballadoras con problemas de consumo, porque conleva múltiples beneficios tanto para elas como para as empresas.

Este webinar, realizado en colaboración con Mc-Mutual, ten como principais obxectivos:

  • Tomar conciencia da importancia que ten o consumo de alcol e outras drogas na nosa sociedade e as súas repercusións a nivel persoal, social e laboral.
  • Coñecer como xestionar desde a empresa todos aqueles aspectos relacionados co consumo de alcol e drogas para poder garantir a seguridade nos postos de traballo.
  • Mostrar os beneficios que conleva implantar programas para previr estes consumos.
  • Coñecer como levalos a cabo, que intervencións desenvolver e os recursos dispoñibles.

 

k

Proceso de inscrición pechado.