Seleccionar página
Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Webinar_IA_Biomecánica

Data do webinar:

4 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración co Instituto de Biomecánica (IBV), buscamos xerar ferramentas para mellorar os procesos de deseño de produtos e servizos baseados na interacción coa persoa, combinando o modelado biomecánico e a intelixencia artificial para converter a caracterización biomecánica nun proceso máis eficiente e áxil.

A súa aplicación será de gran utilidade na avaliación e deseño de postos de traballo, desde o punto de vista da ergonomía, e na mellora da calidade asistencial e a xestión de recursos no ámbito sociosanitario e clínico naqueles procesos nos que a valoración funcional é clave.

k

Proceso de inscrición pechado.