Seleccionar página
Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

31 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A publicación do Criterio técnico 104/2021 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en riscos psicosociais, puxo de novo o foco sobre a necesidade de que as empresas avalíen e xestionen correctamente os riscos psicosociais.

Este criterio técnico xorde en resposta á comunicación da Comisión Europea do 10 de xaneiro de 2017 na que sinalaba que os riscos psicosociais supoñen un dos problemas de seguridade e saúde no traballo máis complexos e que están en progresivo aumento, afectando gravemente á saúde dos traballadores, ao absentismo e á produtividade das empresas, e no que se lembraba tamén que o directiva marco que dá lugar á Lei de prevención de riscos laborais establece a obrigación legal dos empresarios de protexer aos traballadores contra todos os riscos no lugar de traballo, incluídos os riscos psicosociais.

Esta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con MCMUTUAL, ten por obxectivo analizar o Criterio Técnico 104/2021 para dar resposta a dúas cuestións:

Que obrigas teñen as empresas e como deben levalas a cabo para a correcta xestión preventiva dos riscos psicosociais? Incidindo especialmente nas características que debe cumprir a avaliación de riscos psicosociais.
Que supostos ou circunstancias van motivar a actuación de Inspección de Traballo e Seguridade Social nas empresas e que consecuencias poden derivarse?

k

Proceso de inscrición pechado.