Seleccionar página
Teño que modificar unha  máquina, que debo facer?

Teño que modificar unha máquina, que debo facer?

Teño que modificar unha  máquina, que debo facer videostreaming issga eventos

Data do webinar:

22 setembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Na túa empresa cambiaron as necesidades de produción e é necesario modificar algunha das máquinas para alcanzar esas novas demandas?

Hai máquinas que contando ou non con marcado CE presentan perigos para o persoal traballador durante o seu uso?

Antes de facer nada vos propoñemos esta xornada, realizada en colaboración con FREMAP, na que trataremos, entre outras cuestións, conceptos como a modificación substancial das maquinas e as responsabilidades que isto pode conlevar, dando resposta a moitas dúbidas que poidan xurdir ao acometer un proxecto deste tipo e evitando que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.

k

Proceso de inscrición pechado.