Seleccionar página
A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

Webinar_PEME_xuno

Data do webinar:

15 xuño 2021

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

 Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, abordará a problemática do cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais na pequena e mediana empresa así como a importancia de implicar aos xestores laborais daquelas para que motiven aos seus clientes a cumprir coa súas obrigas preventivas.

A organización desta actividade formativa baséase na sinistralidade e obrigas legais da PEME, avaliando a situación actual así como a evolución no cumprimento dende que a Lei de prevención de riscos laborais comezou a súa andaina.

Nesta acción de información e sensibilización indicaranse as pautas para mellorar a compresión e a toma de conciencia sobre a importancia da seguridade e a saúde no traballo e os seus aspectos clave, así como as competencias para un desenvolvemento eficaz neste ámbito.

k

Proceso de inscrición pechado.