Seleccionar página
Xestión do estrés

Xestión do estrés

Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

10 novembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Nos últimos anos as estatísticas viñeron reflectindo a crecente importancia do estrés e as súas consecuencias no ámbito laboral ata chegar a ser actualmente a segunda causa de perda de saúde entre os traballadores en toda Europa.

Recoñecer os primeiros síntomas de estrés e identificar as súas causas, así como saber aplicar as estratexias de afrontamento máis adecuadas, pode axudar ao persoal traballador para xestionar correctamente as situacións de estrés no traballo e previr así os seus posibles efectos na saúde.

Este webinar, realizado en colaboración con MC MUTUAL, ten como obxectivos:

  • Definir o estrés e aprender a recoñecer os seus síntomas
  •  Coñecer cales son as causas específicas da tensión no traballo
  •  Coñecer estratexias organizativas e individuais e recursos para facer fronte á tensión no traballo

 

k

Proceso de inscrición pechado.